Nieuws

Nieuwsbrief 15 juni 202215-06-2022

Stemhulp nu ook met ROS-controle  

Voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de Waterschappen zal het register van ongeldig verklaarde stempassen (ROS) geïntegreerd worden in de Stemhulp. 
Door middel van onze App is het mogelijk om de stempas te scannen, waarna automatisch wordt gecontroleerd of de stempas in het register voorkomt. Bij onze oplossing wordt het stempasnummer gescand en zijn er geen speciale voorzieningen zoals QR codes op de stempas nodig. 

De Stemhulp begeleidt uw voorzitters op de verkiezingsdag door middel van diverse statussen en digitale checklijsten. Daarnaast geeft de Stemhulp real-time inzicht in de opkomstcijfers en de drukte op de stembureaus. Groot extra voordeel is dat u als gemeente vroegtijdig kan anticiperen op gebeurtenissen in uw stembureaus, zoals een tekort aan materialen en stembiljetten. 

Oplevering Self-Service – Stembureaulocaties 

Wilt u snel en gemakkelijk de beschikbaarheid opvragen van uw stembureaulocaties? Maak dan gebruik van de Self-Service – Stembureaulocaties. In de Self-Service beheren uw locaties hun aanmelding/gegevens en kunnen uw locaties aangeven of zij voldoen aan de wensen en eisen van uw gemeente. Dit bespaart niet alleen veel tijd; groot extra voordeel is dat al deze gegevens altijd actueel zijn. Wil u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contant met ons op. 

NVVB-Jaarcongres 

Het mocht eindelijk weer! Op 1 en 2 juni stonden wij op het NVVB-Jaarcongres in Noordwijkerhout. Wij willen graag iedereen hartelijk bedanken voor hun interesse en bezoek aan onze stand. Bent u niet in de gelegenheid geweest om onze stand te bezoeken, maar bent u wel nieuwsgierig naar onze nieuwe producten en diensten? Neem dan gerust contact met ons op via verkiezingen@tsagroup.nl  
 
Enquête TSA Verkiezingen 

In april stuurde wij een korte vragenlijst naar al onze klanten. Veel van u heeft deze ingevuld. Heel hartelijk dank daarvoor! In de volgende nieuwsbrief informeren we u over de uitkomsten van de enquête. 
 
Cursus Elektor 

Vanaf september organiseren wij ter voorbereiding op de verkiezingen van 2023, Elektor cursussen voor beginnende en gevorderde gebruikers. 

Op dit moment hebben wij de volgende cursusdagen beschikbaar: 
  • Gebruikerscursus Cloudversie Elektor – Dinsdag 27 september 2022 
  • Basiscursus Elektor – Donderdag 29 september 2022 
  • Gevorderdencursus Elektor – Donderdag 6 oktober 2022 
Indien u interesse heeft in een cursus, maar niet kan op bovenstaande cursusdata of als de cursus vol zit, dan zullen wij samen met u kijken naar de mogelijkheden. 

De cursus begint om 10:00 uur en wordt inclusief lunch aangeboden. 

Bij interesse voor één van de cursusdata kunt u zich per e-mail aanmelden via verkiezingen@tsagroup.nl. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.