Nieuws

Nieuwsbericht 21 maart 2019

Na een lang en intensief voorbereidingstraject was het gisteren zover; de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 2019. Voor de meeste mensen die betrokken zijn geweest bij de organisatie van deze verkiezingen zal het een lange, maar hopelijk ook succesvolle dag zijn geweest.

Verkiezinginbeeld.nl

Wist u overigens dat u vanuit Elektor de definitieve uitslagen in uw gemeente gemakkelijk openbaar kunt publiceren? De interactieve en overzichtelijke grafieken van Verkiezinginbeeld.nl maken het voor de inwoners van uw gemeente mogelijk om te bekijken hoe de stemming is verlopen via een voor uw gemeente specifieke weblink!

Tot slot willen we middels deze weg alle gemeenten bedanken voor het inzetten van de verkiezingsondersteunende producten van TSA Verkiezingen ten behoeve van de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 2019. Wij kijken ernaar uit om in samenwerking met onze klanten ook de aankomende verkiezingen voor het Europees Parlement succesvol te laten verlopen!