Nieuws

Nieuwsbericht 30 juli 2019

Aankondiging Verkenner gemeenten

De betrokkenheid van de gemeenten die wij bedienen is groot. Zo groot zelfs, dat diverse gemeenten in de afgelopen jaren hebben aangegeven een actieve rol te willen vervullen bij de ontwikkeling van de producten van TSA Verkiezingen.

Sinds 2017 organiseren wij jaarlijks gebruikersbijeenkomsten door heel Nederland. Dit zijn altijd waardevolle momenten die veel input en feedback opleveren.

In aanvulling hierop gaan wij een verdiepingsslag maken met een selecte en representatieve groep van eindgebruikers: de Verkenners. Deze groep van gemeenten zal met enige regelmaat betrokken worden bij het (verder) ontwikkelen van zowel nieuwe als bestaande producten. Samen met hen gaan wij de de kansen en mogelijkheden verkennen om de producten van TSA Verkiezingen verder te verbeteren.

Naar aanleiding van de aankondiging van dit initiatief in de nieuwsbrief afgelopen maand hebben wij meerdere aanmeldingen van geïnteresseerde gemeenten ontvangen, waarvoor dank!

Om ervoor te zorgen dat de groep van Verkenners zowel qua inwonersaantal als geografische ligging een goede afspiegeling vormt van de gemeenten in Nederland, hebben wij een selectie gemaakt.

De geselecteerde Verkenner gemeenten zijn: Alkmaar, Assen, Breda, De Bilt, Heerlen, Kampen, Leiden, Maastricht, Raalte, Sittard-Geleen, Waddinxveen en Zuidplas.

Nog dit jaar zullen er twee bijeenkomsten worden georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten wordt onder andere stil gestaan bij de toegevoegde waarde, prioriteit en gebruiksgemak van nieuwe functionaliteiten. Uiteraard is er ook aandacht voor het verbeteren van bestaande functionaliteiten. De eerste bijeenkomst staat gepland voor eind september. In de nieuwsbrief van oktober zullen wij verslag doen van deze bijeenkomst en de Verkenners.

 

Nog twee dagen om de enquête in te vullen!

Vorige maand zijn alle hoofdcontactpersonen van de gemeenten die gebruik maken van onze producten uitgenodigd om deel te nemen aan een online tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek, dat na iedere verkiezingsperiode wordt gehouden, is voor ons enorm belangrijk. Het geeft ons terugkoppeling over zowel onze producten als dienstverlening. Hierdoor krijgen wij een goed afgewogen beeld van wat er verbeterd kan worden.

Wij willen alle gemeenten bedanken die de enquête hebben ingevuld. Heb je dit nog niet gedaan, maar wil je wel graag een bijdrage leveren aan het kwaliteitsprogramma van TSA Verkiezingen? U heeft nog tot en met morgen om de enquête in te vullen.