Nieuws

Nieuwsbrief 16 februari 2021

INFORMEER DE KIEZER OVER DE DRUKTE OP DE STEMBUREAUS!

Wilt u aan uw inwoners laten zien hoe druk het is op de stembureaus en onnodige wachttijden vermijden? Maak dan gebruik van de Stemhulp van TSA Verkiezingen! 

Uw voorzitter geeft middels de Stemhulp aan hoe druk het is op het stembureau. De kiezers kunnen vervolgens live via onze website verkiezinginbeeld.nl de drukte checken en zien op welke stembureaus het rustiger is. Verder krijgen uw inwoners te zien: het adres van het stembureau, openingstijden en andere praktische informatie zoals de toegankelijkheid. 

Verplichte gezondheidscheck stembureauleden

Voordat uw stembureauleden zitting mogen nemen op een stembureau, moet uw gemeente een gezondheidscheck afnemen. Indien blijkt dat een lid niet voldoet aan de eisen van deze gezondheidscheck, door bijvoorbeeld aan te geven gezondheidsklachten te hebben, zal dit lid geen zitting mogen nemen. Om dit proces voor de gemeenten te automatiseren heeft TSA Verkiezingen een gezondheidscontrole ontwikkeld. In deze module kunt uw leden online een gezondheidscheck af laten nemen, en zullen de resultaten direct voor u inzichtelijk worden. De module wordt standaard compleet opgeleverd, maar kan volledig naar eigen wens worden aangepast door vragen en teksten toe te voegen of aan te passen. 

Elektor update versie 5.4.1.1015

Recentelijk is de nieuwe release van Elektor uitgebracht. In deze nieuwe versie zijn wijzigingen in de regelgeving, nieuwe functionaliteiten en opmerkingen van gebruikers verwerkt. Voor meer informatie kunt u de releasenotes raadplegen. 

Webinar TSA Verkiezingen

Wilt u meer weten over de Elektor release? Meld u dan aan voor ons live webinar op donderdag 18 februari van 13:00 tot 14:00 uur. De volgende onderwerpen komen aan bod: briefstembureaus, formulieren, telling invoeren,
presentatie-/rapportagemogelijkheden.

Voor de webinar maakt TSA Verkiezingen gebruik van Teams. Deelname aan de webinar is verder helemaal gratis. U kunt zich aanmelden via verkiezingen@tsagroup.nl