Nieuws

Nieuwsbrief april 2017

In deze nieuwsbrief vindt u de laatste informatie met betrekking tot Elektor en onze aanverwante verkiezingsproducten.

Succesvol NVVB Congres Noordwijkerhout

Op het NVVB Congres in Noordwijkerhout hebben wij veel enthousiaste reacties ontvangen op de nieuwe producten die wij daar hebben gepresenteerd. Naast de verbeteringen aan Elektor en de e-learning module hebben wij een eerste indruk kunnen geven van onze nieuwe stembureaumodule. Voor de stembureaumodule bleek heel veel belangstelling te zijn. Verderop in deze nieuwsbrief treft u meer informatie aan over de module.

Nieuwe ontwikkelingen Elektor

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bieden wij een groot aantal nuttige uitbreidingen van Elektor. Naast het uitbreiden van de functionaliteiten en het vernieuwen van het design van Elektor, zullen ook de online presentatiemodule en e-learning module verder worden doorontwikkeld. Het belangrijkste doel hierbij is het nóg verder ontzorgen van de gemeente. In een volgende nieuwsbrief zullen wij u verder berichten over de geplande vernieuwingen en uitbreidingen.

De volledig nieuwe stembureaumodule

De afgelopen periode hebben wij hard gewerkt aan een nieuwe module binnen onze verkiezingsproducten, te weten onze stembureaumodule. Met deze module heeft u nog betere controle over de inrichting en bezetting van de stembureaus. De stembureauleden kunnen zelf hun aan- en afmelding online doorgeven. Ook kunnen ze de voorkeur voor de functie en locatie kenbaar maken. Uiteindelijk blijft de gemeente wel de eindcontrole houden, maar het gehele proces zal met behulp van de stembureaumodule efficiënter verlopen.

Stembureauportal voorkeuren

Ook geeft het dashboard van deze module u op de verkiezingsdag een up-to-date overzicht van de gang van zaken bij de stembureaus.

Stembureauportal dashboard

In de bovenstaande schermafdruk ziet u in één oogopslag wat er precies op de stembureaus gebeurt. We zijn er van overtuigd dat de stembureaumodule voor iedere gemeente een heel belangrijk instrument zal worden.

Op dit moment zijn we de module aan het afronden, waarbij we ook de wensen opnemen die op het NVVB congres kenbaar zijn gemaakt. We verwachten de module van de zomer beschikbaar te maken voor de gemeenten. De prijsstelling zal, zoals u van ons gewend bent, zeer concurrerend zijn. Verder zoeken we een drietal gemeentes die aan een pilot willen meewerken. Indien u geïnteresseerd bent in onze stembureaumodule of wilt deelnemen aan de pilot dan verzoeken we u dit kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar verkiezingen@tsagroup.nl

Regionale gebruikersbijeenkomsten

Om de ontwikkelingen van onze verkiezingsproducten aan de wensen van iedere gemeente te laten voldoen, zullen wij dit jaar gebruikersbijeenkomsten organiseren. De bijeenkomsten zullen per regio worden gehouden, bij voorkeur bij één van de deelnemende gemeenten uit die regio. Wij vernemen graag of u interesse heeft in het bijwonen van de gebruikersbijeenkomst en of u eventueel binnen uw gemeente de locatie kunt faciliteren.

Mocht u vragen hebben over deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met de Elektor Helpdesk of een reactie sturen per e-mail.