Nieuws

Nieuwsbrief augustus 2018

Stembureautraining.nl

Nieuwe en verbeterde functionaliteiten

Onze e-learningmodule is door een groot aantal gemeenten tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen en het Referendum ingezet. Na afloop van de verkiezingen hebben wij de gemeenten gevraagd naar hun ervaringen rondom onze module. Langs deze weg willen wij alle gemeenten bedanken die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen. Naar aanleiding van de reacties worden onder andere de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Het doorlopen van het examenonderdeel wordt opgesplitst in stappen. Hierdoor wordt het examen in een door u te bepalen aantal vragen per pagina aangeboden
 • De oefening van het proces-verbaal wordt visueel verbeterd
 • Technische en visuele verbeteringen om het inrichten van de omgeving nóg gemakkelijker te maken
 • Toevoegen van een inhoudsopgave aan het doorlopen van de e-learning zodat de inhoud gemakkelijk kan worden doorlopen. Daarnaast wordt ook het teruglezen van een onderdeel naar keuze toegankelijker
 • Mogelijkheid tot het enkel resetten van het examenonderdeel, zodat uw stembureauleden niet de hele e-learning opnieuw hoeven te doorlopen
 • Bij het resetten van een deelname kan ervoor worden gekozen om opnieuw direct een uitnodigingsmail te verzenden
 • Mogelijkheid tot het inactief maken van een complete e-learning en ledenbestand

Nieuw: de Pro module

Naast onze huidige uitbreiding van de basis-plus module bieden wij voor de verkiezingen van 2019 de Pro module. Wilt u nog meer uit uw e-learningmodule halen? Met de Pro module van TSA Verkiezingen wordt uw training interactiever voor uw deelnemers. De uitbreiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 'Sleep' vragen; uw deelnemer 'sleept' het antwoord in lijstvorm in de juiste volgorde
 • 'Aanwijs' vragen; uw deelnemer wijst het juiste antwoord in een plaatje aan, om zo de vraag te beantwoorden
 • Maximale doorlooptijd koppelen aan een examen; u bepaalt hoe lang uw deelnemers over het examen mogen doen
 • Reactieteksten bij het beantwoorden van een vraag; uw deelnemers zien waarom een vraag wel of niet correct is beantwoord

Algemeen inzetbaar

Wilt u de e-learningmodule ook voor andere doeleinden dan de verkiezingen toepassen of gebruikt uw gemeente geen Elektor? Dat is dankzij de flexibiliteit van de e-learning geen enkel probleem. U kunt geheel naar eigen wens e-learnings inrichten inclusief alle bijbehorende functionaliteiten.

Winactie Stembureautraining.nl 

Op 10 juli is onze actie van start gegaan en er zijn al heel wat foto's binnengekomen! Heeft u van ons ook een leuke goodiebag met bloembollen ontvangen tijdens het NVVB-congres in Noordwijkerhout? Stuur nu uw mooiste foto in van uw bloeiende bloembollen en win voor uw gemeente de eerste 50 deelnemers voor stembureautraining.nl gratis. U kunt uw foto insturen naar verkiezingen@tsagroup.nl. Deze actie loopt tot 1 oktober 2018.

Cursussen Elektor

In de aanloop naar de verkiezingen van 2019 organiseert TSA Verkiezingen wederom gebruikerscursussen voor het softwarepakket Elektor. De cursussen worden gegeven op ons kantoor in Delft en nemen ongeveer één dagdeel (4 uur) in beslag. Wij bieden zowel basis- als gevorderdencursussen aan.

In de basiscursus leert u alles over de inrichting van het softwarepakket Elektor. Na een theoretische introductie gaat u aan de slag met praktische oefeningen en leert u het verschil tussen beheer en verkiezing. Verder leert u gemakkelijk inzicht te krijgen in uw ledenadministratie en heeft u na de cursus een brede, algemene kennis van het softwarepakket.

De gevorderdencursus is een logisch vervolg op de basiscursus en is bedoeld voor gebruikers die al langer met Elektor werken, en hun gebruik willen optimaliseren. U kunt alleen een gevorderdencursus afnemen als u eerder een basiscursus heeft gevolgd.

De kosten voor de cursussen op ons kantoor bedragen €175,00 voor de eerste deelnemer en €150,00 vanaf de tweede deelnemer van dezelfde gemeente. De cursus begint om 10:00 uur en wordt inclusief lunch aangeboden.

Op dit moment zijn de volgende cursusdata vastgelegd:

 • dinsdag 25 september 2018 (Basis)
 • dinsdag 9 oktober 2018 (Gevorderd)
 • donderdag 18 oktober 2018 (Basis)
 • donderdag 25 oktober 2018 (Gevorderd)

Indien blijkt dat de cursusdagen snel gevuld raken dan zullen wij uiteraard extra data beschikbaar maken. Bij interesse voor één van de cursusdata kunt u zich per e-mail aanmelden via verkiezingen@tsagroup.nl.

Cursus op maat

Heeft u meer behoefte aan een cursus op maat? Dan is het ook mogelijk om een cursusdag naar wens te organiseren. Bij voldoende deelnemers van dezelfde gemeente, kan worden afgeweken van de reguliere data en in overleg een groepscursus op maat worden aangeboden op ons kantoor. 

Daarnaast is het mogelijk dat we op afspraak een cursus plannen bij u op locatie. Voor meer informatie daarover en een prijsopgave kunt u contact met ons opnemen.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, dan horen wij uiteraard graag van u!