Nieuws

Nieuwsbrief AVG juni 2018

Zoals u ongetwijfeld niet is ontgaan, is per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze Europese privacywet heeft onder andere als doel dat persoonsgegevens beter worden beschermd en geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dus ook voor gemeenten.
TSA Verkiezingen hecht veel waarde aan de kwaliteit én integriteit van onze verkiezingsondersteunende software. Middels deze nieuwsbrief willen wij u daarom graag meer duidelijkheid geven over welke impact deze wet heeft, voor u als gemeente en gebruiker van de producten van TSA Verkiezingen, in relatie tot het inzetten van onze producten

AVG en TSA Verkiezingen

De producten van TSA Verkiezingen (zoals Elektor, Verkiezingsportal.nl, Stembureautraining.nl en de 'Self-Service' uit de Stembureaumodule) worden inmiddels door ruim 100 gemeenten ingezet voor het succesvol voorbereiden en organiseren van verkiezingen. Hieruit volgt dat onze producten u in staat stellen diverse persoonsgegevens te verwerken. Bijvoorbeeld van stembureauleden, kandidaten en contactpersonen. Om te voldoen aan de AVG, hoeft u op dit moment in relatie met TSA Verkiezingen geen maatregelen te treffen:

  • Het verkiezingsondersteunende softwarepakket Elektor betreft een lokale installatie. Dit betekent dat Elektor op het eigen netwerk van uw gemeente staat geïnstalleerd. Hierdoor hebben medewerkers van TSA Verkiezingen in geen geval directe toegang tot de Elektor-installatie van uw gemeente.
  • Op Verkiezingsportal.nl hanteren wij een privacy verklaring waarmee u akkoord dient te gaan op het moment dat u gebruik wilt blijven maken van de functionaliteiten van deze website.
  • Heeft u onlangs de e-learning module van Stembureautraining.nl of de Self-Service gebruikt? Na de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn alle (persoons)gegevens uit deze producten verwijderd.

Verwerkersovereenkomst

Slechts in bepaalde gevallen zal het wel nodig zijn maatregelen te treffen om compliance met de AVG-wet te waarborgen. Bijvoorbeeld wanneer vergaande helpdesk-ondersteuning door uw gemeente gewenst is, waarbij op afstand met de gebruiker mee wordt gekeken. Maar ook bij het inzetten van Stembureautraining.nl. Mocht dit voor uw gemeente van toepassing zijn, dan zal TSA Verkiezingen u een verwerkersovereenkomst doen toekomen.

Mocht u vragen hebben over deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van TSA Verkiezingen.