Nieuws

Nieuwsbrief maart 2018 aanvulling

Eerder heeft u van ons een nieuwsbrief ontvangen met daarin uitleg over de wijzigingen en toevoegingen aan de presentatiemodule. Daarbij heeft u ook de gewijzigde handleiding van de presentatiemodule ontvangen. Na versturen van de nieuwsbrief hebben wij nog enkele wijzigingen aan de presentatiemodule aangebracht. Daar willen wij u graag over inlichten.

Scherpere logo's lokale partijen

De maximale pixelgrootte van logo’s van lokale partijen is 64 x 64 pixels en niet 40 x 40 pixels (wat in de vorige nieuwsbrief is doorgegeven). Wij adviseren de logo’s desgewenst nog te laten aanpassen naar 64 x 64 pixels voor een zo duidelijk mogelijke weergave.

Laatste wijzigingen presentaties

Naast bovengenoemde willen wij graag nog enkele wijzigingen aan u doorgeven. De volgende aanpassingen zijn onlangs nog toegevoegd aan de module:

  • Extra toelichting bij iedere optie van de presentatie instellingen
  • Toevoeging van de kolomwaarde boven de grafiek bij vergelijkende grafieken is nu instelbaar
  • Formaat van de tekst van de waarden is uitgebreider instelbaar gemaakt

Interactieve grafieken

In de laatste update van Elektor is de toevoeging voor publiceren van de volledige uitslag vrijgegeven. Hiermee kunt u de lijstuitslag versturen naar het beveiligde portal die wordt gebruikt door de interactieve grafieken. De interactieve grafieken worden 19-03-2018 online vrijgegeven. U vindt de instellingen hiervoor op het verkiezingsportal op het tabblad van de grafiekeninstellingen. Dit geeft u de mogelijkheid om de volledige lijstuitslag op kaart en/of grafiek desgewenst beschikbaar te stellen door de betreffende grafiek te activeren.
De interactieve grafieken zullen via het domein verkiezinginbeeld.nl beschikbaar zijn. Zoals u gewend bent van de e-learning en Self-Service modules krijgt iedere gemeente een unieke URL waarmee de grafieken te benaderen zijn. Zo wordt de URL bijvoorbeeld https://gemeentenaam.verkiezinginbeeld.nl/. De URL voor uw gemeente wordt maandag op het instellingen tabblad van de grafieken weergegeven.

Benoeming van vacatures

Graag willen wij u erop attenderen dat in de laatste versie van Elektor de wijze van benoemen van kandidaten naar aanleiding van een vacature voor een raadslid sterk verbeterd is. Wij verwijzen u graag naar de Help in Elektor voor een toelichting van deze functionaliteit. U vindt dit in de Helpfile onder het menu Verkiezing > Formulieren en e-mail.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief aanvulling nog vragen hebben, dan vernemen wij dat graag.

Wij wensen u veel succes toe met de komende verkiezingsdag!