Nieuws

Nieuwsbrief april 202120-04-2021

Verwijderen persoonsgegevens

Mocht u de gegevens vanuit de de Self-Service, de Stemhulp of Stembureautraining.nl nog niet volledig hebben opgehaald met Elektor dan kunt u dit tot eind april alsnog doen. De persoonsgegevens zijn in verband met de AVG inmiddels geanonimiseerd en zullen eind april 2021 definitief worden verwijderd. 

Kijk voor meer informatie over ons privacy beleid op onze website. 

Enquête TSA Verkiezingen 

TSA Verkiezingen heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarom hechten wij veel waarde aan het oordeel van onze klanten. Deze week ontvangen alle TSA Verkiezingen gemeenten een digitale enquête, geadresseerd aan de hoofdcontactpersonen van uw gemeente. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking. 

Website TSA Verkiezingen wordt vernieuwd!

De website van TSA Verkiezingen wordt binnenkort vernieuwd. De nieuwe website wordt voorzien van een frisse look en biedt meer informatie.

Consultancy en trainingen

Gezien de positieve ervaring die wij tijdens de afgelopen verkiezing hebben opgedaan met het bieden van extra ondersteuning willen wij dit voor de volgende Verkiezingen graag verder vormgeven. 

Met behulp van deze extra diensten kunnen wij u naast het leveren van softwareoplossingen u nog verder ontzorgen. 

Zo kunnen wij op locatie trainingen aanbieden waarbij wij, eventueel samen met u, de stembureauleden zowel kunnen instrueren op het gebied van het verkiezingsproces en ook bij het gebruik van hulpmiddelen als de Stemhulp en Stembureautraining. 

Tevens kunnen wij u verder ontzorgen door bepaalde zaken uithanden te nemen op en rond de verkiezingen. 

Wij zullen binnenkort uw afdeling burgerzaken hierover informeren.

TSA Verkiezingen vanaf 2022 ook "in de cloud"

In 2022 komt TSA Verkiezingen met een cloud oplossing waarmee u alles wat u nodig heeft voor het succesvol laten verlopen van de verkiezingen op één plek tot uw beschikking heeft. Overstappen naar de cloud-oplossing maakt het voor uw gemeente eenvoudiger om Elektor te beheren. Als uw gemeente de gegevens liever lokaal opslaat, kunt u Elektor blijven gebruiken als een on-premise-oplossing.