Nieuws

Stembureautraining.nl

Het online e-learning platform van TSA Verkiezingen, Stembureautraining.nl, ondersteunt gemeenten in de verplichting om stembureauleden te instrueren alvorens zij zitting nemen op het stembureau. De inhoud, wijze van toetsing en kleurinstellingen zijn geheel aanpasbaar naar de wensen en eisen van uw gemeente. Vele gemeenten hebben reeds (opnieuw) een offerte aangevraagd voor het inzetten van Stembureautraining.nl voor de verkiezingen van 2019.

Heeft uw gemeente nog geen voorbereidingen getroffen? Vraag dan vandaag nog een vrijblijvende offerte aan via verkiezingen@tsagroup.nl of 015 251 6141.