Stemhulp

De Stemhulp ondersteunt de voorzitters op het stembureau en geeft het team verkiezingen grip op het verloop van de verkiezingsdag. Van begin tot einde. Zijn alle materialen aanwezig? Zijn alle stembureaus geopend? Hebben de stembureaus nog genoeg stembiljetten? De Stemhulp neemt alle onzekerheden weg en maakt plaats voor rust en overzicht. De applicatie kan zowel op laptop, tablet als smartphone worden gebruikt.

Digitale checklijsten

De Stemhulp begeleidt uw voorzitters op de verkiezingsdag door middel van een aantal opeenvolgende procedures en digitale checklijsten. Deze checklijsten helpen uw voorzitters als actieve geheugensteun tijdens de verschillende fases van de verkiezingsdag. De standaard checklijsten richten zich onder andere op de inrichting van het stembureau, de aanwezigheid van materialen, een eventuele shiftwissel en de (snel)telling.

U bepaalt zelf welke checklijsten en checklijst-items u wilt gebruiken. De standaard checklijsten zijn gemakkelijk naar eigen wens aan te passen. Indien gewenst kunt u ook zelf checklijsten aanmaken en toevoegen.

Ondersteunende documentatie

De Stemhulp is standaard voorzien van een aantal links naar websites waarop informatie te vinden is die uw voorzitters kan helpen bij het uitvoeren van hun functie, zoals de Kieswet, het Kiesbesluit en de Brochure geldige identiteitsdocumenten. Daarnaast kan men hier ook een beknopte handleiding downloaden over het gebruik van de Stemhulp. Voeg zelf ook documenten en links naar handige websites toe zodat uw voorzitters alle ondersteunende informatie altijd bij de hand hebben.

Directe communicatie

Communiceren met de verschillende stembureaus is dankzij de Stemhulp eenvoudiger dan ooit. Via de Stemhulp kunt een conversatie te starten met één stembureau of een selectie van stembureaus. Stuurt u een bericht binnen een conversatie met een selectie van stembureaus, dan wordt het bericht verstuurt naar alle stembureaus die deel uitmaken van de conversatie. De stembureaus zien op hun beurt uitsluitend de berichten die door de gemeente of door het stembureau zelf zijn verzonden.

Real-time overzicht

Het dashboard geeft real-time informatie overzicht van de belangrijkste informatie, zoals:

  • (tussentijdse) opkomst op verkiezingsniveau
  • opkomst top 10 op stembureauniveau
  • de meest recente statuswijzigingen
  • recente berichten & notificaties

Statuswijzigingen

Onverwachte en alarmerende statuswijzigingen van stembureaus, zoals bijvoorbeeld het teruggaan naar een vorige status of het schakelen naar de status 'Schorsing' worden duidelijk met kleur gemarkeerd. Hierdoor vallen afwijkingen direct op.

Notificaties

Wat voor soort notificaties u ontvangt, bepaalt u zelf. Denk bijvoorbeeld aan notificaties bij (uitblijvende) statuswijzigingen, het afronden van checklijsten of een lage voorraad stembiljetten.

Koppeling met Elektor en Verkiezing in Beeld

Maakt uw gemeente gebruik van Elektor? Dan kunt u tijdens het inrichten van de Stemhulp eenvoudig vanuit Elektor uw stembureaus, de indeling en het aantal stembiljetten per stembureau doorzetten naar de applicatie.

Druktemeter

Op de verkiezingsdag kunnen uw voorzitters via de Stemhulp doorgeven hoe druk het is bij het stembureau. Uw inwoners kunnen vervolgens via uw eigen omgeving van Verkiezing in Beeld (gemeentenaam.verkiezinginbeeld.nl) op een kaart van uw gemeente de drukte checken en zien op welk stembureau het rustig is. Op deze kaart kunnen uw inwoners ook andere praktische informatie per stembureau bekijken, zoals het adres, de openingstijden en de toegankelijkheid.