Nieuws

Nieuwsbrief december 2017

In deze nieuwsbrief vindt u de meest recente informatie met betrekking tot de verkiezingsproducten van TSA Verkiezingen bv.

Nieuwe release Elektor
Binnenkort wordt de nieuwste release van Elektor beschikbaar gemaakt. Het betreft hier versie 5.2.14.982. Deze versie bevat onder andere de volgende wijzigingen:

  • Vanaf nu is het verplicht dat iedere gemeente zelf een communicatiewachtwoord invoert voor het gebruik van de beveiligde communicatie tussen Elektor en de diensten zoals het downloaden van updates, het verkiezingsportal met de grafieken-module, maar ook de e-learning en de self-service module. Dit wachtwoord dient dus zowel in Elektor als binnen het verkiezingsportal door de gemeente zelf te worden ingevoerd. Zolang u de wachtwoorden niet heeft ingevuld is er geen communicatie tussen Elektor en de andere diensten mogelijk!
    U kunt het wachtwoord invoeren in Elektor onder het menu 'Beheer -> Systeeminstellingen'. U dient op het tabblad beveiliging het vakje 'Wijzig communicatiewachtwoord' aan te vinken. Hierna kunt u (2x) het wachtwoord invoeren. Door daarna 'OK' te kiezen wordt het wachtwoord opgeslagen.
    In het verkiezingsportal kunt u, nadat u bent ingelogd, via het menu 'Mijn-Portal' het communicatiewachtwoord invoeren via de menukeuze 'Licenties'. U dient op de knop 'Wijzigen' naast het item 'Communicatiewachtwoord' te klikken om ook hier het wachtwoord (2x) in te voeren. Hierna rondt u af door te klikken op de knop 'Opslaan'.
    LET OP: Het communicatiewachtwoord dient éénmalig voor de gemeente te worden ingesteld, dus niet voor iedere gebruiker.
  • Agenda referendum 2018 toegevoegd
  • Wijzigingen met betrekking tot Kieswet en Referendumwet doorgevoerd

Meer informatie over de wijzigingen vindt u in de release notes van Elektor. Na installatie van de update kunt u de release notes in Elektor raadplegen via 'Help > Versie detail-informatie'.

Referendum kalender beschikbaar
Naast de reeds beschikbare verkiezingskalender voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen is nu ook de kalender voor het landelijk referendum beschikbaar.

Deze kalender wordt aangeboden aan alle Nederlandse gemeenten (ook als u geen gebruik maakt van Elektor) en biedt een overzicht van de taken en werkzaamheden met betrekking tot het referendum.

Is uw verkiezingsteam geïnteresseerd in de papieren versie van de referendum kalender of de kalender van de Gemeenteraadsverkiezingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om deze kosteloos toegestuurd te krijgen.

U kunt contact met ons opnemen via verkiezingen@tsagroup.nl of 015 251 61 41.

Kalenders

Gebruik Self-Service in volle gang!
Een groot aantal gemeenten heeft haar stembureauleden reeds via de Self-Service module uitgenodigd om de beschikbaarheid voor de komende verkiezingen door te geven. Ook de komende maanden zullen nog vele gemeenten de Self-Service module gaan gebruiken.

Self-Service is een onderdeel van de stembureaumodule waarmee u gemakkelijk online de beschikbaarheid van uw stembureauleden kunt opvragen. Bij het doorgeven van de beschikbaarheid, hebben al uw stembureauleden de mogelijkheid om een voorkeurslocatie, functie en tijdsvenster op te geven. De gemeente houdt te allen tijde volledige controle over de uiteindelijke indeling.

Ondersteuning e-learning module
Gaat u als gemeente voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen gebruik maken van de e-learning module voor het instrueren van uw stembureauleden? Om optimale ondersteuning van onze helpdesk te kunnen garanderen horen we graag van u wanneer u van plan bent om uw stembureauleden uit te nodigen.

Mocht u vragen hebben over deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met de TSA Verkiezingen Helpdesk of een reactie sturen per e-mail.