Privacy statement TSA Verkiezingen

De website verkiezingsportal.nl is een online platform ter ondersteuning van de gemeente voor het gebruik van de verkiezingsproducten van TSA Verkiezingen bv.

In dit privacy statement leest u welke gegevens worden verwerkt, en wat er vervolgens mee wordt gedaan.
 
Soort gegevens
Verkiezingsportal.nl verwerkt alleen persoonsgegevens van gebruikers met toegang tot afgeschermde delen van de website. Van een gebruiker worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam van gebruiker
 • E-mailadres van gebruiker
 • Gebruikersnaam en wachtwoord

Indien een gebruiker op verzoek een enquête invult worden tevens de volgende gegevens opgeslagen:

 • Aanhef
 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Indien u meedoet aan een marketingactie van TSA Verkiezingen bv worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Naam
 • Gemeente
 • E-mailadres


Doelen van verwerking

Verkiezingsportal.nl gebruikt bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Namen (inclusief aanhef) worden enkel voor een duidelijke communicatie gebruikt.
 • E-mailadressen en telefoonnummers worden enkel gebruikt door TSA Verkiezingen bv om contact met de gebruiker op te nemen over een afgenomen dienst of product.
 • Gebruikersnaam en wachtwoord zijn nodig om toegang te verlenen tot speciaal voor de gebruiker aangeboden diensten en informatie.
 • Bij deelname aan een marketingactie kunnen wij contact met u opnemen over onze producten en/of om de uitslag van de actie met u te delen.


Bewaartermijn

Op verkiezingsportal.nl worden gegevens opgeslagen in een online omgeving.
De opgeslagen gegevens worden gebruikt om toegang te verlenen tot afgeschermde diensten en informatie voor geautoriseerde gebruikers. Een gebruiker is een ambtenaar werkzaam bij een gemeente die producten en/of diensten van TSA Verkiezingen bv afneemt. Indien de gemeente waarbij de gebruiker(s) werkzaam is/zijn geen diensten en/of producten meer afneemt van TSA Verkiezingen bv, wordt/worden de bijbehorende gebruiker(s), inclusief alle gegevens van de gebruiker(s), verwijderd.

Privacy maatregelen
TSA Verkiezingen bv heeft maatregelen getroffen om veilig met persoonsgegevens om te gaan. Zo is de verkiezingsportal te allen tijde up-to-date en de hardware zo goed mogelijk beveiligd.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.