Nieuws

Nieuwsbrief gebruikersbijeenkomsten

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de gebruikersbijeenkomsten die door TSA Group Delft bv zullen worden georganiseerd. Wij hebben van veel gemeenten een reactie ontvangen met betrekking tot deelname en de beschikbaarheid van locaties.

Wat houdt de gebruikersbijeenkomst in?
Tijdens de gebruikersbijeenkomst zullen de nieuwe ontwikkelingen aan bestaande producten van TSA worden toegelicht. Tevens worden de nieuwe verkiezingsproducten van TSA gedemonstreerd. Daarnaast ben u in de gelegenheid om uw wensen en opmerkingen kenbaar te maken. Aan de hand hiervan zullen wij onze producten en dienstverlening nog beter op uw wensen laten aansluiten. Voorafgaand aan de gebruikersbijeenkomst zult u een agenda ontvangen.

Wanneer vinden de gebruikersbijeenkomsten plaats?
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zullen de bijeenkomsten in september en oktober van 2017 worden georganiseerd.

Waar vinden de gebruikersbijeenkomsten plaats?
Iedere bijeenkomst wordt bij één van de gemeenten binnen uw regio georganiseerd. U wordt middels een persoonlijke uitnodiging ingelicht over de locatie van de bijeenkomst. Wilt u uw locatie ook beschikbaar stellen voor de omliggende Elektor-gemeenten? Dan kunt u dat aan ons doorgeven.

Hoe lang duurt de bijeenkomst?
Elke bijeenkomst zal ongeveer 2,5 uur in beslag nemen. De bijeenkomst zal worden gehouden bij een centraal gelegen gemeente binnen uw regio waardoor de reistijd beperkt is. De definitieve datum, begin- en eindtijd van de bijeenkomst wordt middels de uitnodiging tijdig aan u kenbaar gemaakt.

Zijn er kosten aan verbonden?
Zoals u van ons gewend bent is de dienstverlening van de Elektor Helpdesk bij het abonnement inbegrepen. Deze gebruikersbijeenkomsten vallen ook onder deze dienstverlening. Er zullen voor deelname aan de gebruikersbijeenkomsten geen kosten in rekening worden gebracht.

Wanneer worden de uitnodigingen verstuurd?
Uiterlijk 6 weken voor de datum van de bijeenkomst zullen de uitnodigingen worden verstuurd.

Kan ik zelf ook agendapunten inbrengen?
U krijgt door uw aanmelding de gelegenheid om op voorhand al vragen of opmerkingen kenbaar te maken. Aan het eind van de bijeenkomst is tijd voor een vragenronde waarin de ingebrachte punten zullen worden behandeld.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, neemt u dan contact op met TSA Verkiezingen.