Nieuws

Nieuwsbrief mei 2020

Nieuwe Elektor release

In week 27 wordt de nieuwe release van Elektor uitgebracht. In deze release zijn nieuwe functionaliteiten en productverbeteringen verwerkt.

Onder andere zullen de volgende functionaliteiten worden toegevoegd en of verbeterd:

 • Aanmeldingen nieuwe leden overnemen uit Self-Service
 • Formulierenmodule
 • Uitbreiding stembureaugegevens
 • Meer filtermogelijkheden stembureauledenoverzicht
 • Verbeteringen in beheer van stembureauleden

Koppeling StembureauApp

Vanaf januari 2021 koppelt Elektor ook met de StembureauApp van de VNG. Met de exportmogelijkheden van Elektor kunt u snel en gemakkelijk de benodigde gegevens van onder andere uw stembureaus en stembureauleden overzetten.

Uiteraard kunt u in plaats van de StembureauApp ook gebruik maken van de Stemhulp van TSA Verkiezingen. Voor meer informatie over de Stemhulp (het voordelige alternatief) kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Self-Service van TSA Verkiezingen

Voor gemeenten gaat er in de aanloop naar de verkiezingsdag veel tijd zitten in het uitnodigen en indelen van stembureauleden. De Self-Service van TSA Verkiezingen biedt hierin uitkomst, uw stembureauleden beheren in de Self-Service namelijk zelf hun aanmelding/persoonlijke gegevens, kiezen hun eigen functie en stembureaulocatie. Dit bespaart niet alleen veel tijd; groot extra voordeel is dat al deze gegevens altijd actueel zijn.

Nieuwe functionaliteit

Vanaf september kunnen ook nieuwe stembureauleden zichzelf via de Self-Service aanmelden.

 • Aanmeldingen komen direct in Elektor, u hoeft dus niks handmatig over te nemen
 • Team Verkiezingen krijgt tevens een e-mail bij een nieuwe aanmelding
 • Wilt u meer informatie geven over de functie? U kunt gemakkelijk teksten toevoegen
 • Het aanmeldformulier is AVG-compliant

Cursussen Elektor

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 organiseert TSA Verkiezingen wederom gebruikerscursussen voor het softwarepakket Elektor. De cursussen worden gegeven op ons kantoor in Delft en nemen ongeveer één dagdeel (4 uur) in beslag. Wij bieden zowel basis- als gevorderdencursussen aan.

In de basiscursus leert u alles over de inrichting van het softwarepakket Elektor. Na een theoretische introductie gaat u aan de slag met praktische oefeningen en leert u het verschil tussen beheer en verkiezing. Verder leert u gemakkelijk inzicht te krijgen in uw ledenadministratie en heeft u na de cursus een brede, algemene kennis van het softwarepakket.

De gevorderdencursus is een logisch vervolg op de basiscursus en is bedoeld voor gebruikers die al langer met Elektor werken, en hun gebruik willen optimaliseren. U kunt alleen een gevorderdencursus afnemen als u eerder een basiscursus heeft gevolgd.

De kosten voor de cursussen op ons kantoor bedragen € 175,00 voor de eerste deelnemer en

€ 150,00 vanaf de tweede deelnemer van dezelfde gemeente. De cursus begint om 10:00 uur en wordt inclusief lunch aangeboden.

Op dit moment zijn de volgende cursusdata vastgelegd:

 • Donderdag 24 september 2020 (Basis)
 • Dinsdag 29 september 2020 (Gevorderd)
 • Dinsdag 13 oktober 2020 (Gevorderd) = Vol
 • Donderdag 15 oktober 2020 (Gevorderd) = Vol
 • Dinsdag 20 oktober 2020 (Gevorderd)

Bij interesse voor één van de cursusdata kunt u zich per e-mail aanmelden via verkiezingen@tsagroup.nl.

Cursus op maat

Heeft u meer behoefte aan een cursus op maat? Dan is het ook mogelijk om een cursusdag naar wens te organiseren. Bij voldoende deelnemers van dezelfde gemeente, kan worden afgeweken van de reguliere data en in overleg een groepscursus op maat worden aangeboden op ons kantoor.

Daarnaast is het mogelijk dat we op afspraak een cursus plannen bij u op locatie. Voor meer informatie daarover en een prijsopgave kunt u contact met ons opnemen.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.